Рекламација и повраћај робе

Рекламације се могу поднети у случају када је испоручени производ оштећен, некомплетан или не одговара наруџбини. Рекламације се примају у року од 3 дана од пријема робе. Након што примимо вашу рекламацију, она ће бити размотрена, и у року од седам радних дана купац ће бити обавештен о исходу рекламационог процеса.

Повраћај робе се користи искључиво у случају оправдане рекламације. Уколико је роба плаћена картицом путем интернета, Издавачка кућа Православна Реч је у обавези да повраћај врши искључиво преко рачуна овлашћене банке, односно на исти начин како је уплата извршена, преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања. Православна реч гарантује повраћај новца купцу сходно исходу рекламационог процеса. Све информације у вези са наруџбином али и у случају рекламације или отказа наруџбине, можете добити путем мејла pravoslavnarec@yahoo.com радним данима од 8 до 15 часова или на контакт телефоне.