Изјава о приватности и сигурности података

У име ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ ПРАВОСЛАВНА РЕЧ НОВИ САД обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о купцима се строго чувају и доступни су само запосленима ИК Православна реч којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени ИК ПРАВОСЛАВНА РЕЧ одговорни су за поштовање начела заштите приватности. ИК Православна реч не продаје и не изнајмљује ваше личне податке трећим лицима.