Autorska prava

IK Pravoslavna reč poštuje Zakon o autorskim pravima RS. Autorsko pravo i srodna prava su ključni za ljudsko stvaralaštvo. Pružaju autorima sigurnost da njihova dela mogu biti distribuirana bez straha od neovlašćenog kopiranja ili piraterije, a ukoliko do toga dođe osigurana im je zaštita autorskog prava. Pravoslavna reč ima potpisane i na osnovu zakona overene Autorske ugovore sa svim autorima knjiga, monografija kao i fotografija koje su istaknute na sajtu i Internet knjižari. Autorsko delo je originalna tvorevina autora i originalni prozvod Izdavačke kuće Pravoslavna reč i kao takvo podleže svim članovima Zakona o autorskim pravima RS.