Ауторска права

ИК Православна реч поштује Закон о ауторским правима РС. Ауторско право и сродна права су кључни за људско стваралаштво. Пружају ауторима сигурност да њихова дела могу бити дистрибуирана без страха од неовлашћеног копирања или пиратерије, а уколико до тога дође, осигурана им је заштита ауторског права. Православна реч има потписане и на основу закона оверене Ауторске уговоре са свим уторима књига, монографија као и фотографија које су истакнуте на сајту и Интернет књижари. Ауторско дело је оригинална творевина аутора и оригинални прозвод Издавачке куће Православна реч и као такво подлеже свим члановима Закона о ауторским правима РС.